HOTLINE +45 78 77 75 36
Gratis forsendelse og returnering
30 dages returret
 
 
Warenkorb (0)0,00 €
 
 
 
Gratis forsendelse og returnering
30 dages returret
 

 
 
 

Standardvilkår

 
Forside  > Standardvilkår
Standardvilkår
 

§1 Anvendelsesområde

(1) For aftaler om salg og leveringen af løsøre ting (herefter: "Vare") mellem dig som kunde og os, Edeloptics GmbH, Nobistor 16, 22767 Hamburg, gælder udelukkende nedenstående almindelige forretningsbetingelser (herefter: "Betingelserne/Betingelser") i den udgave, som er gyldig på tidspunktet for aftalens indgåelse. Afvigende betingelser fra din side anerkendes ikke, medmindre vi udtrykkeligt har accepteret dem.
(2) Disse Betingelser gælder kun, hvis du er forbruger i henhold til § 13 i BGB (den tyske civillovbog). En forbruger i henhold til § 13 i BGB er enhver fysisk person, som indgår en retshandel med et formål, der hverken kan henføres til personens arbejdsmæssige eller selvstændige beskæftigelse.

§2 Tilbud og aftalens indgåelse

(1) Præsentationen af vores produkter i vores online-shop, i brochurer, annoncer og andet reklamemateriale samt i vores butik i Hamborg, Tyskland, er ikke et juridisk bindende tilbud, men blot en opfordring til at afgive tilbud (kaldet invitatio ad offerendum).
(2) Ved bestilling i vores online-shop afgiver du med et klik på knappen "Køb" en bindende bestilling af de varer, som er i indkøbskurven ved afslutningen af bestillingsprocessen. Umiddelbart efter at din bestilling er afgivet, bekræfter vi pr. e-mail over for dig, at din bestilling er modtaget (bestillingsbekræftelse). Bestillingsbekræftelsen udgør ikke en købsaftale. Købsaftale er først indgået, når vi accepterer din online ordre ved at sende en separat ordrebekræftelse pr. e-mail eller ved levering af varerne til dig inden for fem dage.
(3) Vi gemmer aftalens tekst og sender dig bestillingsoplysningerne via e-mail. Du kan til enhver til se Betingelserne her.
Du kan se tidligere bestillinger på din online-kundekonto.

§3 Priser

(1) Alle priser er eksklusive forsendelsesomkostninger. Størrelsen af den Forsendelsesomkostninger, som du skal betale, er opført i vores liste over forsendelsesomkostninger.
(2) For levering gælder vores priser på tidspunktet for bestillingen af varen i den valuta, som du har valgt. Alle priser er inklusive moms til den gældende sats for en forsendelse til lande i Den Europæiske Union. For en forsendelse til lande uden for Den Europæiske Union pkræver vi ikke moms. Du skal dog betale eventuel importmoms og yderligere toldgebyrer i det land, som du har bedt os om at levere Varen til. Ved forsendelse til Schweiz betaler vi i påkommende tilfælde den opkrævede importmoms såvel som samtlige toldgebyrer, dvs. at du for så vidt ikke pådrager dig andre omkostninger end dem, som angives i landets valuta plus Forsendelsesomkostninger.

§4 Betalingsformer, levering, forsendelse

(1) Den fulde købspris skal betales straks efter indgåelsen af købsaftalen, medmindre andet er angivet i de nedenstående afsnit 2 til 4.
(2) Du kan vælge mellem følgende betalingsformer:
  • Kreditkort. For tiden modtager vi følgende kreditkort: Visa, Mastercard, American Express. Ved betaling med kreditkort bliver din konto debiteret, når varen afsendes.
  • PayPal (du kan få yderligere oplysninger om betaling pr. PayPal på www.paypal.dk),
  • Betaling efter faktura i henhold til afsnit 3.
  • Bankoverførsel (bankoverførsel skal foretages inden for 10 dage efter vores bestillingsbekræftelse. Hvis betalingen ikke er gået ind på vores bankkonto efter 21 dage, bliver bestillingen automatisk slettet)
  • Efterkrav (Efterkravsgebyr 36,90 kr. kroner)
(3)

(4) Levering sker efter modtagelse af betaling, pr. efterkrav, eller når den betalingstjenesteudbyder, du har valgt ved bestillingen, over for os at har bekræftet, at de har påtaget sig risikoen.
(5) Vi vælger efter eget skøn forsendelsemetode, forsendelsesvej og fragtselskab, medmindre der mellem parterne er indgået udtrykkelig aftale herom.
(6) Hvis der opstår forsinkelser, vil du blive informeret med det samme.

§5 Modregning, tilbageholdelse

Du har kun ret til modregning, hvis dine modkrav er ubestridte og endeligt fastsatte ved dom. Du er kun berettiget til at gøre tilbageholdsret gældende, såfremt dit modkrav stammer fra det samme retsforhold.

§6 Fortrydelsesret

Såfremt du har bestilt varen i vores online-shop, har du følgende fortrydelsesret:
Vejledning om tilbagelevering:

Ret til tilbagelevering
Du kan inden for 30 dage uden begrundelse tilbagelevere den modtagne vare ved at sende den tilbage. Fristen begynder efter modtagelse af denne skriftlige vejledning (f.eks. pr. brev, fax eller e-mail), men dog ikke inden levering af varen hos modtageren (ved tilbagevendende levering af ensartede varer ikke før modtagelsen af den første dellevering) og ikke inden opfyldelse af vores oplysningspligt i henhold til artikel 246, § 2, sammenholdt med § 1, stk. 1 og 2 i EGBGB (lov om ikrafttrædelse af Bürgerliches Gesetzbuch, den tyske civillovbog) samt vores pligter i henhold til § 312g, stk. 1, punkt 1 i BGB (den tyske civillovbog) sammenholdt med artikel 246 § 3 i EGBGB. Kun hvis der er tale om en vare, der ikke kan sendes som pakke (f.eks. meget store genstande), kan du meddele tilbageleveringen med et skriftligt krav om tilbagelevering. For at overholde fristen er det tilstrækkeligt at afsende varen eller kravet om tilbagelevering rettidigt. Under alle omstændigheder sker tilbageleveringen på vores regning og risiko. Returvaren eller kravet om tilbagelevering skal sendes til:

Edeloptics GmbH
Nobistor 16
22767 Hamburg
Tyskland
Fax: +49 40 689878-828
E-mail: info@edel-optics.dk


Ved krav om tilbagelevering bliver varen afhentet hos dig.

Følger af tilbageleveringen

Ved en gyldig tilbagelevering skal de gensidigt modtagne ydelser gives tilbage og en evt. opnået nytte udleveres. Ved forringelse af varen og for brug af ydelser (f.eks. brugsfordele), som ikke eller kun delvisteller kun i forringet tilstand kan gives tilbage til os, skal du yde erstatning for værdiforringelse. Du skal kun yde erstatning for værdiforringelse af varen og for brug af ydelser, hvis forringelserne eller brugen af ydelserne kan føres tilbage til brug af varen, som går ud over kontrol af varens egenskaber og funktioner. Ved ""kontrol af varens egenskaber og funktioner"" forstås test og afprøvning af den pågældende vare, sådan som det er muligt og sædvanligt at gøre det i en detailbutik. Forpligtelser til refundering af betalinger skal opfyldes inden for 30 dage. Fristen begynder for dig med afsendelsen af varen eller af dit krav om tilbagelevering og for os med modtagelsen af varen eller kravet.

Finansierede bestillinger

Hvis du finansierer denne aftale gennem et lån, og du derefter benytter dig af din ret til tilbagelevering, er du ikke længere bundet af låneaftalen, såfremt begge aftaler udgør en økonomisk enhed. Det gælder især, når vi samtidig er din långiver, eller når din långiver benytter sig af vores assistance med henblik på finansieringen. Hvis lånet allerede er tilgået os, når annulleringen træder i kraft, eller varen leveres tilbage, overtager din långiver vores rettigheder og forpligtelser i henhold til den finansierede bestilling hvad angår de retlige følger af annulleringen eller tilbageleveringen. Hvis du så vidt muligt ønsker at undgå en kontraktmæssig binding, bør du benytte dig af din ret til tilbagelevering og annullere låneaftalen, hvis du også har ret til annullering af denne aftale.

Hermed slutter vejledningen om tilbagelevering


§7 Udelukkelse fra fortrydelsesret

Der er ingen fortrydelsesret ved fjernsalgsaftaler om levering af varer, som er fremstillet efter specifikationer angivet af kunden, eller som entydigt er tilpasset personlige behov.

§8 Ejendomsforbehold

Vi forbeholder os ejendomsretten til varerne, indtil fuld betaling af købesummen er modtaget.

§9 Garanti

(1) Der gælder en garantiperiode på to år. Garantiperioden begynder, når du modtager Varen.
Forbrugsstoffer og sliddele er ikke omfattet af garantien.
(2) Vi yder ingen garanti på skader eller defekter, som du har forårsaget gennem forkert brug, opbevaring, betjening eller forkert eller skødesløs behandling. Krav om godtgørelse af udgifter i tilfælde af reparationer udført på eget initiativ accepteres ikke, hvis du ikke i forvejen forgæves har givet os en rimelig frist til at udbedre skaden.

§10 Afsluttende bestemmelser

(1) Tysk ret er gældende, eksklusive CISG (FN's konvention om aftaler om internationale køb).
(2) Ved bestilling i vores online-shop har du mulighed for at vælge [VERTRAGSSPRACHEN] som aftalesprog. Hvis du køber Varen i vores butik i Hamborg, Tyskland, er aftalesproget tysk.
(3) Såfremt du ikke har noget almindeligt værneting i Tyskland, eller hvis du efter aftalens indgåelse skifter bopæl fra Tyskland til udlandet, eller hvis din bopæl på tidspunktet for sagsanlægget ikke kendes, er værnetingefor alle retstvister som har udspring i eller sammenhæng med denne aftale Hamborg/Tyskland.

Opdateret 28-08-2012

Edeloptics GmbH
Nobistor 16
22767 Hamburg
Tyskland


Telefon: +45 78 77 75 36
Fax: +49 40 689878-828
E-mail: info@edel-optics.dk
Internet: www.edel-optics.dk


Tegningsberettiget direktør: Dennis Martens

Register: Amtsgericht Hamburg
Registreringsnummer: HRB 108926
Momsregistreringsnummer: DE264070174

Platform of the EU Comission for online dispute settlement: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Har du brug for hjælp?
Tøv ikke med at ringe til os, vi vil gerne hjælpe dig:
+45 78 77 75 36
mandag til fredag fra kl. 10-19
lørdag 10-15
 
 
betalingsmetoder
cic
Kreditkort
paypal
Paypal
klarna
Køb på faktura
wire
Bankoverførsel
cod
Efterkrav
 
Vores butik
 
VIDEO TUTORIALS