Det største disponible sortiment i Europa!
Gratis forsendelse og returnering  
30 dages returret  
vise alle resultater
0
Indkøbskurv
 
Indkøbskurven er tom.
0
0
Solbriller
Briller
Sportsbriller

 
 
 

Almindelige forretningsbetingelser

 
Forside  > Almindelige forretningsbetingelser
Almindelige forretningsbetingelser
 

1 Anvendelsesområde

(1) For aftaler om salg og leveringen af løsøre (herefter: "vare") mellem dig som kunde og os, Edeloptics GmbH, Straßenbahnring 19a, 20251 Hamburg, gælder udelukkende nedenstående almindelige forretningsbetingelser (herefter: "alm. forretningsbetingelser") i den udgave, som er gyldig på tidspunktet for aftalens indgåelse. Afvigende betingelser fra din side anerkendes ikke, medmindre vi udtrykkeligt har accepteret dem.
(2) Disse alm. forretningsbetingelser gælder kun, hvis du er forbruger i henhold til § 13 i BGB (den tyske civillovbog). En forbruger i henhold til § 13 i BGB er enhver fysisk person, som indgår en retshandel med et formål, der hverken kan henføres til personens arbejdsmæssige eller selvstændige beskæftigelse.

2 Tilbud, bestillingsproces og aftalens indgåelse

(1) Præsentationen af vores produkter i vores onlineshop, i brochurer, annoncer og andet reklamemateriale samt i vores butikker i Hamborg og Buxtehude, Tyskland, er ikke et juridisk bindende tilbud, men blot en opfordring til at afgive tilbud (kaldet invitatio ad offerendum).
(2) Du bestiller i vores onlineshop ved at følge disse trin:- Ved at klikke på knappen "Læg i indkøbskurven" eller "Bestil med styrke" placerer du den ønskede artikel uforpligtende i din indkøbskurv.

  • Ved at føre musen (mouseover) henover knappen "Indkøbskurv", kan du se dine valgte produkter og slette artikler.
  • Bestillingsprocessen for produkterne i indkøbskurven kan startes ved at klikke på ”Gå til kasse”.
  • Som en del af bestillingsprocessen indtaster du som ny kunde din fakturerings- og leveringsadresse, eller du logger dig ind med din e-mail adresse og adgangskode, hvis du allerede har en kundekonto hos os.
  • Du kan derefter vælge en betalingsmetode og i næste trin en forsendelsesmetode. Ligeledes er en ændring af leveringsadressen mulig.
  • Som det sidste trin kan du kontrollere din ordre og indtaste en rabatkode. Hvis alle oplysninger er korrekte, accepterer du vores vilkår og alm. forretningsbetingelser ved at sætte et flueben og notere dig vores information om din lovlige fortrydelsesret. Ved at klikke på knappen "Køb", indgår du en bindende bestilling af de varer, som er i indkøbskurven ved afslutningen af bestillingsprocessen.

(3) Indgåelse af købsaftale Umiddelbart efter at din bestilling er afgivet, bekræfter vi pr. e-mail over for dig, at din bestilling er modtaget (bestillingsbekræftelse). Bestillingsbekræftelsen udgør ikke en købsaftale. Købsaftalen er først indgået, når vi accepterer din onlineordre ved at sende dig en separat ordrebekræftelse pr. e-mail eller ved levering af varerne til dig inden for fem dage.
(4) Vi gemmer købsaftalens tekst og sender dig bestillingsoplysningerne samt vores alm. forretningsbetingelser og information om fortrydelsesretten via e-mail. Du kan til enhver tid se de alm. forretningsbetingelser her.

3 Priser

(1) Alle priser er eksklusive forsendelsesomkostninger. Størrelsen af de forsendelsesomkostninger, som du skal betale, er opført i vores liste over forsendelsesomkostninger.
(2) For levering gælder vores priser på tidspunktet for bestillingen af varen i den valuta, som du har valgt. Alle priser er inklusive moms til den gældende sats for en forsendelse til lande inden for EU. For en forsendelse til lande uden for EU opkræver vi ikke moms. Du skal dog betale eventuel importmoms og yderligere toldgebyrer i det land, som du har bedt os om at levere varen til. Ved forsendelse til Schweiz betaler vi i påkommende tilfælde den opkrævede importmoms såvel som samtlige toldgebyrer, dvs. at du for så vidt ikke pådrager dig andre omkostninger end dem, som angives i landets valuta plus forsendelsesomkostninger.

4 Betalingsformer, levering, forsendelse

(1) Den fulde købspris skal betales straks efter indgåelsen af købsaftalen, medmindre andet er angivet i de nedenstående afsnit 2 til 3.
(2) Du kan vælge mellem følgende betalingsformer:

  • Kreditkort. For tiden modtager vi følgende kreditkort: Visa, Mastercard, American Express.
  • PayPal (du kan få yderligere oplysninger om betaling pr. PayPal på www.paypal.dk)
  • Køb på faktura i henhold til afsnit 3.
  • Bankoverførsel
  • Efterkrav (efterkravsgebyr 59,00 kr.)

(3) Køb på faktura er en betalingsmåde, som giver dig mulighed for at betale 14 dage efter afsendelse af varerne. Vi overdrager opkrævning og inddrivelse af dit køb til Klarna Bank AB (publ) (herefter "Klarna"). Hvis du vælger køb på faktura, foretager Klarna en vurdering af din kreditværdighed for at afgøre, om de kan tilbyde dig betalingsmetoden. Betalingsoplysningerne sendes til dig i form af et indbetalingskort, så du kan betale direkte til Klarna. Hvis du har brug for længere tid, kan du udsætte din betaling i op til 10 dage. Der opkræves et fakturagebyr på 0 DKK for hvert køb. Hvis betalingen udebliver pålægges en påmindelsesafgift samt morarenter. Du kan finde mere information samt kontaktoplysninger på www.klarna.dk. Selv om du vælger køb på faktura hos Klarna, forbliver vi ansvarlige for generelle kundeforespørgsler vedr. vare, leveringstid, forsendelse, returproces, reklamation, fortrydelsesret og kreditering etc.
(4) Levering sker efter modtagelse af betaling, pr. efterkrav, eller når den betalingstjenesteudbyder, du har valgt ved bestillingen, over for os at har bekræftet, at de har påtaget sig risikoen.
(5) Vi vælger efter eget skøn forsendelsesmetode, forsendelsesvej og fragtselskab, medmindre der mellem parterne er indgået udtrykkelig aftale herom.
(6) Hvis der opstår forsinkelser, vil du blive informeret med det samme.

5 Modregning, tilbageholdelse

Du har kun ret til modregning, hvis dine modkrav er ubestridte og endeligt fastsatte ved dom. Du er kun berettiget til at gøre tilbageholdsret gældende, såfremt dit modkrav stammer fra det samme retsforhold.

6 Fortrydelsesret

Såfremt du har bestilt varen i vores onlineshop, har du følgende fortrydelsesret:

Information om fortrydelsesret

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde denne købsaftale inden for 30 dage uden at angive nogen begrundelse. De 30 dages fortrydelsesret omfatter 30 hele dage og løber fra den dag, hvor du, eller en person udpeget af dig (men ikke leverandøren), fik leveret dine varer. For at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du underrette os: **Edeloptics GmbH Straßenbahnring 19a

20251 Hamburg

Tyskland Telefon: +45 89 87 86 04 Fax: +49 40 689 878 828 E-mail: info@edel-optics.dk**

om din beslutning om at ophæve købsaftalen ved at sende os en utvetydig erklæring (eksempelvis et brev, en fax eller en e-mail). Hvis du ønsker det, kan du bruge vores fortrydelsesformular, men det er ikke påkrævet, at du bruger denne.

For at overholde fortrydelsesretten er det tilstrækkeligt, at du sender fortrydelseserklæringen, inden fortrydelsesperiodens udløb.

Fortrydelsesrettens virkninger

Hvis du ophæver din købsaftale ved at gøre brug af din fortrydelsesret, er vi forpligtiget til at refundere alle betalinger, vi har modtaget fra dig inklusive leveringsomkostninger (undtagen eventuelle omkostninger forbundet med, at du har valgt en leveringsmetode, som ikke er den standardlevering, som vi tilbyder), uden ugrundet forsinkelse og senest inden for fjorten (14) dage fra den dag, hvor vi modtog din meddelelse vedrørende fortrydelse af købsaftalen. Refunderinger vil blive tilbageført til dig via den samme betalingsmetode, som du brugte i forbindelse med det oprindelige køb, med mindre vi udtrykkeligt har aftalt med dig, at anden refunderingsmetode er mulig; Vi opkræver ikke nogen gebyrer i forbindelse med refunderingen. Vi tilbageholder imidlertid din refundering, indtil vi har modtaget de refunderede varer, eller indtil du har forsynet os med bevis for, at du har returneret de omhandlede varer, alt efter hvilken omstændighed der indtræder først.

Du er forpligtet til at returnere alle de omhandlede varer til os uden unødvendig forsinkelse og senest 14 dage efter, at du har meddelt os, at du ønsker at fortryde købsaftalen. Ovenstående betingelser anses for opfyldt, hvis du returnerer de omhandlede varer inden for 14dages fristen.

Vi refunderer forsendelsesomkostningerne under forudsætning af, at du bruger de tilsendte returdokumenter til brug for forsendelse i det land, hvortil du fik leveret dine varer, idet du ellers vil være forpligtet til selv at betale forsendelsesomkostningerne. Du er kun forpligtet til at afholde omkostninger til eventuelle værdiforringelser af varerne, hvis værdiforringelsen skyldes din fejlagtige behandling af varerne i forbindelse med undersøgelse af varernes stand, egenskab og funktion.
Undtagelser til fortrydelsesretten Der er ingen fortrydelsesret ved fjernsalgsaftaler om levering af varer, som er fremstillet efter specifikationer angivet af kunden, eller som entydigt er tilpasset personlige behov. Finansierede bestillinger

Hvis du finansierer denne købsaftale gennem et lån, og du derefter benytter dig af din fortrydelsesret, er du ikke længere bundet af låneaftalen, såfremt begge aftaler udgør en økonomisk enhed. Det gælder især, når vi – Edeloptics GmbH - samtidig er din långiver, eller når din långiver benytter sig af vores assistance med henblik på finansieringen. Hvis lånet allerede er tilgået os, når fortrydelsesretten træder i kraft, eller varen leveres tilbage, overtager din långiver vores rettigheder og forpligtelser i henhold til den finansierede bestilling hvad angår de retlige følger af fortrydelsen eller tilbageleveringen. Hvis du så vidt muligt ønsker at undgå en kontraktmæssig binding, bør du benytte dig af din ret til tilbagelevering og annullere låneaftalen, hvis du også har ret til annullering af denne aftale.

Standardfortrydelsesformular

Hvis du vil ophæve købsaftalen, kan du bruge følgende tekst, fuldstændiggøre den og sende den udfyldt tilbage til os.

Edeloptics GmbH Straßenbahnring 19a

20251 Hamburg

Tyskland Telefon: +45 89 87 86 04 Fax: +49 40 689 878 828 E-mail: info@edel-optics.dk:

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

Bestilt den: Modtaget den:

Forbrugerens navn: Forbrugerens adresse: Forbrugerens underskrift: (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Dato:

7 Ejendomsforbehold

Vi forbeholder os ejendomsretten til varerne, indtil fuld betaling af købsummen er modtaget.

8 Reklamationsret

(1) Der er to års reklamationsret på briller og solbriller købt hos Edel-Optics. Reklamationsretten begynder, når du modtager varen og dækker fejl, hvis fejlen eller årsagen til fejlen var til stede på leveringstidspunktet. Samt eventuelle fabriksfejl, der viser sig i løbet af de første to år. Forbrugsgenstande og sliddele er ikke omfattet af reklamationsretten.
(2) Reklamationsretten dækker ikke skader eller defekter, som du har forårsaget gennem forkert brug, opbevaring, betjening eller forkert eller skødesløs behandling. Krav om godtgørelse af udgifter i tilfælde af reparationer udført på eget initiativ accepteres ikke, medmindre du i forvejen forgæves har givet os en rimelig frist til at udbedre skaden.

9 Afsluttende bestemmelser

(1) Tysk ret er gældende, eksklusive CISG (FN's konvention om aftaler om internationale køb).
(2) Ved bestilling i vores onlineshop har du mulighed for at vælge [VERTRAGSSPRACHEN] som aftalesprog. Hvis du køber varen i vores butik i Hamborg, Tyskland, er aftalesproget tysk.
(3) Såfremt du ikke har noget almindeligt værneting i Tyskland, eller hvis du efter aftalens indgåelse skifter bopæl fra Tyskland til udlandet, eller hvis din bopæl på tidspunktet for sagsanlægget ikke kendes, er værnetingefor alle retstvister som har udspring i eller sammenhæng med denne aftale Hamborg/Tyskland.
(4) Hvis en bestemmelse i disse alm. forretningsbetingelser skulle være ugyldig, forbliver resten af købsaftalen gyldig. I stedet for den ugyldige bestemmelse finder de relevante lovbestemmelser på området anvendelse.

Opdateret 16.5.2018

Edeloptics GmbH
Straßenbahnring 19a
20251 Hamburg
Tyskland

Telefon: +45 89 87 86 04 Fax: +49 40 689878-828
E-mail: info@edel-optics.dk
Internet: www.edel-optics.dk

Tegningsberettigede direktører: Dennis Martens

Register: Amtsgericht Hamburg Registreringsnummer: HRB 108926 Momsnummer: DE264070174


Platform of the EU Comission for online dispute settlement: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Har du brug for hjælp?
Vores butik
 
Video Tutorials